Wiatrakom Bońka -NIE

Rada Gminy Lipno zdecydowała dzisiaj o przyjęciu zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipno , polegających na min. wykreśleniu terenów pod budowę elektrowni wiatrowych . Jest to skutek referendum z 23 stycznia 2011 r  w którym prawie 90% biorących udział opowiedziało się przeciw tej inwestycji.          ADMIN